Verksamhetsutveckling

Rådgivning inom test och kvalitet
Testverkstaden har stor erfarenhet av testningens aspekter efter flera års arbete i området. Därför kan vi bidra med råd och kvalitetshöjande åtgärder inom de flesta verksamheter som berör testning. 

Utveckling av testprocess
Fler och fler testorganisationer försöker förändra sina testprocesser till att bli mer agila, flexibla och pragmatiska. De tidigare rollerna inom testing - så som att agera grindvakt i projekt eller att ha en polisiär funktion - är inte alltid lika självklara. Idag står många projekt redo att gå in i den agila världen samtidigt som andra andra delar av organisationen fastnat i vattenfallsmetodik. Testverkstaden kan hjälpa er reda ut detta processarbete.

Uppbyggnad av testorganisation
När produktutvecklingsbolag expanderar är det vanligt att se behovet av att även låta testorganisationen växa. Många tittar då fortfarande tillbaka på gammal metodik och gamla teorier inom testning för att få inspiration till nya metoder. Om ni istället siktar in er på att bygga upp en testorganisation som är modern, flexibel, snabb och effektiv, då kan vi hjälpa er!

Rekrytering
Sedan projekt blivit mer agila så har team också starkare identifierat behoven av testning. Tyvärr så finns det fortfarande för få testare i världen och det krävs rätt nätverk för att hitta dem. När ni ska rekrytera testare är det därför viktigt hur ni bedömmer färdighet, kompetens, mindset och vad i deras bakgrund som utmärker en testare i världsklass. Testverkstaden kan hjälpa er hitta rätt testare genom våra nätverk, men också med att se om en testare ni planerar rekrytera verkligen kan sin sak. 

Systemutveckling

Testning
Om ni behöver förstärka ert team med testexpertis så kan vi hjälpa er. När vi är med så kommer vi att inspirera och träna teamet i testning samt göra allt vi kan för att vi tillsammans ska lyckas. Vi har stor kunskap om utforskande testning och hur testning utförs i agila projekt, men likaså inom traditionell testning.

Testledning och teamledning inom testning
Testverkstaden kan hjälpa er driva de svåraste projekten - såväl agila som traditionella - utifrån ett testperspektiv. Om ni behöver pragmatiska, snabbmanövrerade och effektiva testledare, då har ni hamnat rätt.

Teststrategi
Det har hänt mycket inom testteori de senaste åren. Vi på testverkstaden utvecklar egna teorier och tekniker samt prövar de senaste rönen för att förstå vad som kan fungera i olika sammanhang. Vi tar sedan med det som vi ser passar bäst för varje ny situation hos våra kunder.

Vi kan därför hjälpa er lägga upp en strategi för testning i er organisation, i era projekt eller i den kontext ni befinner er i. Vi kan också hjälpa er driva igenom strategin.

Utbildning

Coachning och mentorskap
I och med att det är svårt att hitta testare är det också extra viktigt att hålla hårt i de testare som är anställda. För att de ska växa och trivas ännu bättre hos er så är det nödvändigt med personlig träning och coachning. Om ni saknar testare, men vill träna upp testkompetensen hos personer i er organisation så kan vi hjälpa er med det. 

Testverkstad
En testverkstad innehåller de viktiga delarna för att kunna testa, t.e.x., ett buggsystem, olika testverktyg och möjligheten att kommunicera viktig information om vad som testas samt ett par applikationer eller system för testning. Genom att ha en fullvärdig miljö för att kunna praktisera testning så innebär detta att värdet av en workshop och träning kan bli så mycket högre. Detta är något vi erbjuder våra kunder.

Kurser
Det finns många som erbjuder generella kurser inom testning. Vi försöker skilja oss från mängden genom att erbjuda specialiserade kurser inom testning. Vi tror nämligen att genom att berika er kunskap teoretiskt och praktiskt samtidigt som vi utökar er repertoar med specifika tekniker och teorier så kommer er testverksamhet bli bättre.