Systemutveckling

Testning
Om ni behöver förstärka ert team med testexpertis så kan vi hjälpa er. När vi är med så kommer vi att inspirera och träna teamet i testning samt göra allt vi kan för att vi tillsammans ska lyckas. Vi har stor kunskap om utforskande testning och hur testning utförs i agila projekt, men likaså inom traditionell testning.

Testledning och teamledning inom testning
Testverkstaden kan hjälpa er driva de svåraste projekten - såväl agila som traditionella - utifrån ett testperspektiv. Om ni behöver pragmatiska, snabbmanövrerade och effektiva testledare, då har ni hamnat rätt.

Teststrategi
Det har hänt mycket inom testteori de senaste åren. Vi på testverkstaden utvecklar egna teorier och tekniker samt prövar de senaste rönen för att förstå vad som kan fungera i olika sammanhang. Vi tar sedan med det som vi ser passar bäst för varje ny situation hos våra kunder.

Vi kan därför hjälpa er lägga upp en strategi för testning i er organisation, i era projekt eller i den kontext ni befinner er i. Vi kan också hjälpa er driva igenom strategin.

Coachning och mentorskap
I och med att det är svårt att hitta testare är det också extra viktigt att hålla hårt i de testare som är anställda. För att de ska växa och trivas ännu bättre hos er så är det nödvändigt med personlig träning och coachning. Om ni saknar testare, men vill träna upp testkompetensen hos personer i er organisation så kan vi hjälpa er med det.