Utbildning

Coachning och mentorskap
I och med att det är svårt att hitta testare är det också extra viktigt att hålla hårt i de testare som är anställda. För att de ska växa och trivas ännu bättre hos er så är det nödvändigt med personlig träning och coachning. Om ni saknar testare, men vill träna upp testkompetensen hos personer i er organisation så kan vi hjälpa er med det. 

Testverkstad
En testverkstad innehåller de viktiga delarna för att kunna testa, t.e.x., ett buggsystem, olika testverktyg och möjligheten att kommunicera viktig information om vad som testas samt ett par applikationer eller system för testning. Genom att ha en fullvärdig miljö för att kunna praktisera testning så innebär detta att värdet av en workshop och träning kan bli så mycket högre. Detta är något vi erbjuder våra kunder.

Kurser
Det finns många som erbjuder generella kurser inom testning. Vi försöker skilja oss från mängden genom att erbjuda specialiserade kurser inom testning. Vi tror nämligen att genom att berika er kunskap teoretiskt och praktiskt samtidigt som vi utökar er repertoar med specifika tekniker och teorier så kommer er testverksamhet bli bättre.

Just nu erbjuds: