Verksamhetsutveckling

Rådgivning inom test och kvalitet
Testverkstaden har stor erfarenhet av testningens aspekter efter flera års arbete i området. Därför kan vi bidra med råd och kvalitetshöjande åtgärder inom de flesta verksamheter som berör testning. 

Utveckling av testprocess
Fler och fler testorganisationer försöker förändra sina testprocesser till att bli mer agila, flexibla och pragmatiska. De tidigare rollerna inom testing - så som att agera grindvakt i projekt eller att ha en polisiär funktion - är inte alltid lika självklara. Idag står många projekt redo att gå in i den agila världen samtidigt som andra andra delar av organisationen fastnat i vattenfallsmetodik. Testverkstaden kan hjälpa er reda ut detta processarbete.

Uppbyggnad av testorganisation
När produktutvecklingsbolag expanderar är det vanligt att se behovet av att även låta testorganisationen växa. Många tittar då fortfarande tillbaka på gammal metodik och gamla teorier inom testning för att få inspiration till nya metoder. Om ni istället siktar in er på att bygga upp en testorganisation som är modern, flexibel, snabb och effektiv, då kan vi hjälpa er!

Rekrytering
Sedan projekt blivit mer agila så har team också starkare identifierat behoven av testning. Tyvärr så finns det fortfarande för få testare i världen och det krävs rätt nätverk för att hitta dem. När ni ska rekrytera testare är det därför viktigt hur ni bedömmer färdighet, kompetens, mindset och vad i deras bakgrund som utmärker en testare i världsklass. Testverkstaden kan hjälpa er hitta rätt testare genom våra nätverk, men också med att se om en testare ni planerar rekrytera verkligen kan sin sak.