Testledare hos Ericsson
2012-05-01

Testverkstaden hjälper idag produktföretaget Ericsson med ett prestigefyllt projekt genom att bidra med expertis i teststrategi, testledning, testautomatisering och testning i en agil utvecklingsmiljö.