Om Testverkstaden

Testverkstaden är ett företag byggt på passion för testing. Vi har jobbat i flera olika områden, men valt just testning för det är det vi brinner för. När vi är med hos kund sprider vi vår passion genom att inspirera till stordåd. Testverkstadens devis är att när vi höjer och stöttar våra medarbetare hos våra uppdragsgivare och när vi på testverkstaden gör oss själva umbärliga - då har vi lyckats.

Vi anser att det går att testa vad som helst, allt från tanke, koncept och modeller till fysiska system. Testning kan därför vara med i flera olika situationer och i olika faser, där vi bidrar med information om sådant som kan hota kvalitet, för att bl.a. underlätta för beslutsfattare att fatta väl underbyggda beslut.

Vi har sett att det är lätt att tala om testning men mycket svårare att visa på dess värde genom att praktiskt visa vad som kan åstadkommas. Därför har vi valt att fokusera på det svåra. På konferenser och seminarier där testverkstaden deltar har vi testlabb, eller testverkstäder, där vi tillsammans med deltagarna utforskar nya tekniker inom testning.

Testverkstaden har en värdegrund som är inspirerad av många stora tänkare inom området, så som Gerald M. WeinbergCem Kaner, James BachMichael BoltonJonathan Kohl m.fl. Vi anser att det inte finns några best practices, utan varje situation ger en ny kontext, där olika aspekter är viktiga och där olika tekniker och verktyg är användbara. Därför är många av värderingarna från det kontext-drivna angreppsättet inom testning något vi håller högt. 

På Testverkstaden publicerar vi våra erfarenheter, så att många kan ta del av dem och växa i sina uppdrag. Vi är aktiva genom att dela med oss i sociala medier så som twitter, bloggande och genom att skriva artiklar i olika testtidsskrifter.

Historia
Testverkstaden startade 2012 av Martin Jansson. Martin har jobbat med produktutveckling och testning sedan tidigt 1996. Han är av grundarna till www.thetesteye.com, Sveriges mest besökta blogg om testning, där han bloggat sedan 2007. Han är medförfattare till Software Quality Characteristics samt 37 sources for test ideas, vilket är material som används av testare över hela världen. Martin bidrar aktivt med att inspirera studenter inom testning och brinner för att hjälpa att testning växer i Sverige med fler passionerade testare. 2012 startade Martin Meetupen Passion for Testing, som han fortsätter driva och leda. 2016 var Martin med och startade testsverige.se, en slack-kanal för testare i Sverige.