new IMG 0769

Serendipitet

Som testare ska du följa dina instinkter och inte vara rädd för att prova nya vägar. Lita på din magkänsla, du vet aldrig om du kan hitta värdefull information.

Bilden ovan försöker fånga begreppet Serendipitet genom att skärpan ligger på stenmuren i bakgrunden, där det suddiga är blomman som är i förgrunden. Något som du kanske inte initiallt iakttog är att blomman växer ur stenen.

Inom testplaneringsteknikerna Session-based Test Management (SBTM) och Thread-based Test Management (TBTM) talar man om konceptet kring Charter vs. Opportunity, eller försvenskat till planerat och möjligheter. Koppling mellan dessa koncept och serendipitet är att det är viktigt att du som testare har acceptansen från ditt team att följa spår som kan leda till något värdefullt. 

Serendipitet är en viktig del av att bli en testare i världsklass.